• info@yerelkalkinmaprojesi.org

KÜRESEL REKABETİN İLK ADIMI YEREL DİNAMİKLER

KÜRESEL REKABETİN İLK ADIMI YEREL DİNAMİKLER

TÜRKONFED ve CIPE iş birliği ile hayata geçirilen ‘İş Dünyası için Yerel Kalkınma’ projesinin beşinci dönemdeki ikinci etkinliği Giresun’da düzenlendi. DOKASİFED ev sahipliğinde, GİRGENDER’in desteği ile gerçekleştirilen etkinlikte işletmelerde tedarik zinciri yönetimi ve iş acil durum planlarının oluşturulmasına odaklanılırken katılımcılarla fikir alışverişi yapıldı.

 

17 Mayıs 2023 / Giresun – Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) iş birliği ile hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi kapsamında Giresun’da kamu, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelindi. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane’yi kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOKASİFED) ev sahipliğinde, Giresun Genç İş İnsanları Derneği (GİRGENDER) desteği ile düzenlenen etkinlikte; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde tedarik zinciri yönetimi ve iş acil durum planlarının oluşturulmasına ve dijitalleşmenin çevre üzerindeki etkisine yönelik eğitimler yapıldı.

 

Ramazan Kaya: “Yerel kalkınma, ‘orta gelir ve orta demokrasi’ tuzaklarının panzehiridir”

 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunlarından birinin ekonomik faaliyetin ve refahın, bölgeler ve kentler arasında adaletsiz dağılımı olduğunu söyledi. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesinde yerel kalkınmanın önemine vurgu yapan Kaya, “Kentlerimizin bileşenleri ve bölgesel paydaşlarının ortak iş birliğine dayalı bir model olan yerel kalkınma, ülkemizin kronik sıkıntısı olan ‘orta gelir ve orta demokrasi’ tuzaklarının da panzehiridir. 2021 yılı verilerine baktığımızda Giresun da dahil olmak üzere neredeyse tüm Karadeniz illerindeki kişi başına milli gelir seviyesinin 2006 yılıyla aynı olduğunu görüyoruz. Giresun’un son olarak açıklanan 2021 yılı rakamlarına göre 5 bin 260 dolar olan kişi başına gelirini 25 bin dolara ulaştırıp, bölgesel gelir dağılımında eşitliği sağlarsak, işte o zaman ülkemizin orta gelir tuzağını aştığına tanıklık edeceğiz. Ülkemizin verimlilik, katma değer ve yüksek teknoloji sıçraması, Giresun’un ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesi ile mümkün” dedi. Türkiye’nin kalkınması ve rekabetçiliği için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüme işaret eden Kaya, verimlilik ve katma değer yaratacak şekilde yerelin dinamiklerini kullanan ülkelerin, küresel rekabetçilikte ön plana çıktığını ifade etti.

 

Tedarik zinciri güvenliğinin öneminin deprem felaketiyle bir kez daha anlaşıldığını belirten Kaya şöyle devam etti; “Ulaşım ve lojistik altyapınız kullanılamaz hale geldiğinde, arama kurtarmadan acil ihtiyaçların afet bölgelerine sevk edilmesine kadar tüm süreçler uzar ve maalesef can kayıpları da artar. Bununla birlikte dayanıklı topluma ve dayanıklı kentlere giden süreçte sadece fiziki altyapı ve üstyapının değil aynı zamanda insan ve çevre odaklı dijital altyapılarımızın da hazırlıklı olmasını gözden kaçırmamalıyız.”

 

Samet Aktaş: “Yeni teknolojilerin ve yeni girişimlerin desteği ile niteliğimizi artırmalıyız”

 

Bölgedeki istihdam oranının tarımda Türkiye ortalamasının üstünde, sanayi ve hizmet sektöründe ise ortalamanın altında olduğuna dikkat çeken DOKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Samet Aktaş da “Ortalamanın üzerinde olsak da tarımın modernleşmesi, tarıma dayalı sanayi ile fındığın ana kaynağından daha yüksek katma değerli bir üretim ve ihracatın gerçekleştirilmesine odaklanacak yeni bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Sanayi ve hizmet alanında ise yeni teknolojilerin ve yeni girişimlerin desteği ile niteliğimizi artırmamız gerekiyor. Ülkemizin en önemli tarımsal gelir kaynaklarından olan fındık ve çayın bölgede yetişmesi, işlenmesi ve nihai ürüne dönüşerek katma değer yaratması; bakır cevheri gibi ülke ve bölge ihracatında önemli bir yere sahip olan madenlerimizin yine teknolojik altyapının yanı sıra insan ve çevre odaklı bir üretim yapısına kavuşması ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğimizi de artıracaktır. Biyokütle, rüzgar, hidrolik ve termik dahil enerji kaynaklarının çevre-doğa-insan odaklı bir perspektifte, daha akılcı planlanması ile de üretimde verimliliği artırabiliriz” diye konuştu.

 

İş insanları ve STK temsilcilerine eğitim verildi, fikir alışverişi yapıldı

 

Açılış konuşmalarının ardından Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış “Tedarik Zincirinde Afet Dayanıklılığı ve Uluslararası Gündem” başlıklı bir eğitim verirken, DOKA Giresun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Aladağ da bölge hakkında sunum gerçekleştirdi. EYODER Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Somuncu tarafından ise “Dijitalleşmenin Getirdiği Çevresel Riskler ve Fırsatlar” temalı bir sunum yapıldı. Eğitim ve sunumların bitiminde katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.

 

KOBİ’lerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak eğitimler

 

Her dönem farklı konuların ele alındığı İş Dünyası için Yerel Kalkınma programının beşinci yılındaki temalarından biri olan Tedarik Zinciri Güvenliği ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde tedarik zinciri yönetimi ve iş acil durum planlarının oluşturulmasına odaklanılıyor. Çevre Dostu Büyüme teması ile de dijitalleşmenin çevre üzerindeki etkileri hakkında farkındalığın artırılması hedefleniyor.