• info@yerelkalkinmaprojesi.org

“Kent-Bölge: Bölgesel Kalkınmada Yeni Dinamikler” projesiyle başlayan TÜRKONFED (Türk İş Dünyası Konfederasyonu) ve CIPE (Uluslararası Özel Teşebbüs Merkezi) ortaklığı altıncı fazında “İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma” projesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Projenin birinci fazında Türkiye'nin ekonomik ve yönetsel sorunlarına kentsel bağlamda çalışmak, çözüm bulmak ve konuyu farklı bir bakış açısıyla kamuoyuna açmak hedeflenmiştir. İkinci fazda ise Argüden Yönetim Akademisi iş birliğiyle hazırlanan “İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi”, paydaşlar ve kanaat önderleri ile istişare süreçleri, odak grup toplantıları ve çalıştayların düzenlenmesi, anketler ve karşılaştırmalı araştırmalar ile Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yeni siyasi sistemin parçası olarak hükümetle ilişkisi bağlamında somut bir kaynak olarak hizmet etmeyi amaçlamıştır. Projenin üçüncü fazında kılavuzun iş dünyasında yayılması, konu hakkında farkındalık yaratılması, daha etkili ve katılımcı bir bölgesel kalkınma sürecinin savunuculuğunu teşvik etmek için çalışmalar yürütülmüştür. Dördüncü fazda ise bağımsız iş birliklerinde kurumsal yönetime odaklanılmış iş derneklerinin organizasyon yapısının güçlendirilmesi yoluyla sivil toplumu Türkiye'de sorumlu, hesap verebilir ve katılımcı yönetişim için güçlendirmek amaçlanmıştır. Bu çerçevede kurumsal kimlik, yönetim kurulu üyesi/genel sekreteri oryantasyonu (roller, sorumluluklar), kurumsal iş etiği ve ilkeleri, organizasyonel planlama (strateji, yıllık çalışma planı, genişleme vb.), kurumsal sorumluluk ve organizasyonel performans ölçümüne yönelik 6 ilde 6 çalıştay düzenlenmiştir. Projenin 5. Fazı üç koldan ilerlemiştir. Bu üç kol tedarik zinciri güvenliği, dijitalleşmenin çevre üstündeki pozitif ve negatif etkileri ve ESG yönetiminden oluşmaktadır. Bu kapsamda İş Dünyası için Yerel Kalkınma projesinin yeni fazı sürdürülebilir büyüme hedefi ile yürütülmüştür. 5 ilde (İstanbul, Hakkari, Giresun, Şırnak, Çorum) iş sürekliliği ve tedarik zinciri yönetimi üzerine çalıştaylar düzenlenerek bölgede meydana gelebilecek afetlerin KOBİ'lerin tedarik zinciri yönetimini ve güvenliğini nasıl etkileyebileceğine odaklanıldı. Bu fazda Yasemin Somuncu ve Aytül Yüksel tarafından "Dijital Anadolu 3: Nitelikli Dijital Dönüşüm Rehberi" ve Dr. Ebru Tekin Bilbil tarafından "6 Şubat Depremleri Sonrası Tedarik Zinciri Dayanıklılık Raporu" başlıklı iki adet rapor hazırlanarak yayınlandı.


TÜRKONFED ve CIPE ortaklığının altıncı fazı, önceki aşamalardan elde edilen deneyimleri temel alarak, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ekonomik kalkınma üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Türkiye'deki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin karşılaştığı zorluklara odaklanarak, özellikle deprem bölgelerinde dayanıklılığı artırmayı amaçlayan 4 saha çalışması gerçekleştirilecektir.