• info@yerelkalkinmaprojesi.org

KENTLERİMİZ KALKINIRSA, ÜLKEMİZ KALKINACAKTIR!

KENTLERİMİZ KALKINIRSA, ÜLKEMİZ KALKINACAKTIR!

TÜRKONFED ve CIPE iş birliği ile hayata geçirilen ‘İş Dünyası için Yerel Kalkınma’ projesinin beşinci dönemi, DOĞUSİFED ev sahipliğinde Hakkari’de gerçekleştirildi. ‘Tedarik Zinciri Güvenliği’ ve ‘Çevre Dostu Büyüme’ konularının ele alındığı etkinliğin açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Hakkari’nin ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesinin Türkiye’nin verimliliğini artıracağını söylerken, DOĞUSİFED Başkanı Müslüm Erbay ise bölgede girişimciliğin özendirilmesinin ve Ar-Ge’den üretime seferberlik başlatılmasının önemine dikkat çekti. 

 

26 Nisan 2023 / Hakkari – Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) iş birliği ile hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin beşinci dönem açılış etkinliği Hakkari’de yapıldı. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’u kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, kamu, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

 

Süleyman Sönmez: “Her bölge eşit olanaklara sahip olana kadar çalışmalıyız”

 

Programın yeni dönem açılışını gerçekleştiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Hakkari’nin bölgelerarası gelişmişlik farkı sorunundan en çok etkilenen iller arasında yer aldığını söyleyerek, “Bu fark, yaygın kanıların aksine yalnızca ekonomik bir olgu değildir. Aynı zamanda siyasi, kültürel ve sosyolojik boyutları da içerir. Edirne’den Hakkari’ye, güzel ülkemizin her bölgesi benzer olanaklara, imkânlara ve erişilebilirliğe sahip olana dek çalışmaya devam etmeliyiz. Her bir yurttaşımızın milli gelirimizden, ortak zenginliklerimizden eşit pay aldığı yeni bir yüzyıl hikâyesini hep birlikte yazmalıyız. Eğer bölgesel gelir dağılımında eşitliği sağlarsak işte o zaman ülkemizin orta gelir tuzağını aştığına tanıklık edeceğiz. Ülkemizin verimlilik, katma değer ve yüksek teknoloji sıçraması, Hakkari’nin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesi ile mümkün” dedi.

 

“Yerel kalkınma için ortak aklı harekete geçirmeliyiz”

 

Türkiye ekonomisinin en önemli sorununun ekonomik faaliyetlerin ve refahın bölgeler ile kentler arasında adaletli dağılmaması olduğunu dile getiren Sönmez, bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesinde en kritik unsurlardan birinin ise yerel kalkınma olduğuna işaret etti. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının yolunun Anadolu’dan geçtiğini vurgulayan Sönmez, “21. yüzyıl dünyası pek çok açıdan kentlerin dünyası olacaktır ve kentlerimiz kalkınırsa ülkemiz kalkınacaktır” diyerek şunları söyledi; “Yerel kalkınma, kentlerimizin bileşenleri ve bölgesel paydaşlarının ortak iş birliğine dayalı bir modeldir. TÜRKONFED olarak Anadolu’nun dört bir yanında anlattığımız Hayalimizdeki Türkiye’nin gerçekleşmesi için de yerel kalkınma ve yerel demokrasinin gelişmesine, bunun için de kent aktörleri arasında istişare kültürünün yani ortak aklın harekete geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bölgeler arası kalkınma farklarını geleneksel endüstriyel üretimle kapatmanın zamanı artık geride kaldı. Dijital ve yeşil dönüşüm kaldıracı sayesinde akıllı şehirlere geçişin önünü açacağımız yeni ekonomik model aradığımız fırsat olabilir.”

 

Müslüm Erbay: “Köyden kente, yerelden ulusala bir kalkınma hamlesi başlatılmalı”

 

DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay ise bölgenin yaşanılan tüm zorluklara rağmen avantajları, fırsatları ve güçlü yanları olduğuna dikkat çekerek, “Bu bağlamda kadın istihdamını önceleyerek, işsiz gençlerimize iş imkanları yaratmak için başta kamu yatırımları olmak üzere iş dünyası-STK-üniversite iş birliğinde, ‘köyden kente, yerelden ulusala’ bir kalkınma hamlesi başlatılmalıdır. Devlet imkanlarının herkese eşit mesafede olduğu bir anlayışla bölgede girişimcilik özendirilmeli, yatırımların önündeki bürokratik engeller kaldırılmalı, gündelik geçimlik ekonomiden inovasyona, endüstriyel üretime geçilmeli. Kısacası Ar-Ge’den inovasyona, projeden üretime bir seferberlik başlatılmalı” diye konuştu. Erbay ayrıca bölgede yerel kaynakların ekonomiye kazandırılmasının, madencilikte yatırım ve teşviklerin artırılmasının, mevcut sınır kapılarındaki ticaretin canlandırılmasının ve yeni sınır kapılarının açılmasının yerel kalkınma için büyük önem arz ettiğini vurguladı. 

 

İş insanları ve STK temsilcilerine eğitim verildi, fikir alışverişi yapıldı 

 

Açılış konuşmalarının ardından Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ve DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Oğuz Tuncay Görür tarafından ‘Tedarik Zinciri Güvenliği’ eğitimi düzenlendi ve katılımcılarla fikir alışverişi yapıldı. EYODER Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Somuncu tarafından verilen ‘Çevre Dostu Büyüme’ eğitiminin ardından da görüş alışverişinde bulunuldu.

 

KOBİ’lerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak eğitimler

 

Her dönem farklı konuların ele alındığı İş Dünyası için Yerel Kalkınma programının beşinci yılındaki temalarından biri olan Tedarik Zinciri Güvenliği ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde tedarik zinciri yönetimi ve iş acil durum planlarının oluşturulmasına odaklanılıyor. Çevre Dostu Büyüme teması ile de dijitalleşmenin çevre üzerindeki etkileri hakkında farkındalığın artırılması hedefleniyor.