• info@yerelkalkinmaprojesi.org

KAMU İŞ DÜNYASI VE SİVİL TOPLUM YEREL KALKINMA İÇİN İZMİR'DE BULUŞTU

KAMU İŞ DÜNYASI VE SİVİL TOPLUM YEREL KALKINMA İÇİN İZMİR'DE BULUŞTU

TÜRKONFED ve CIPE tarafından iş insanlarının ve iş dünyası derneklerinin sürdürülebilirliği, organizasyon yapısının güçlendirilmesi ve kurumsal yönetim alanında farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi kapsamında İzmir’de “Sivil Toplum Zirvesi” düzenlendi. BASİFED ev sahipliğinde, kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren etkinliğe Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik özel konuk olarak katıldı. 

 

27 Nisan 2022 / İzmir – Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) tarafından hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin İzmir’de gerçekleşen üçüncü etkinliği kapsamında Sivil Toplum Zirvesi yapıldı. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.

 

Ramazan Kaya: “Sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayacağına inanıyoruz”

 

Sivil toplumu gelişmiş ülkelerin, ekonomik ve demokratik açıdan da geliştiğine dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, “TÜRKONFED olarak sivil toplumun kalkınmamıza sağlayacağı gücün farkındalığıyla çalışmalarımızı sürdürürken, kent konseylerine daha fazla söz verilmesini ve katılımcılığın artırılmasını da bir gereklilik olarak görüyoruz. Biz sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayacağına inanıyoruz” diye konuştu. TÜRKONFED’in 3D olarak tanımladığı “Dijital Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Dönüşüm”ün Türkiye’nin kalkınma ve küresel rekabetçilik hamlesi için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Kaya, iş dünyasının sürdürülebilirlik anlayışını benimseyerek, çevreye karşı bütüncül bir yaklaşımla sorumluluklarını yerine getirmesinin dönüşüm sürecine sağlayacağı katkılara da dikkat çekti.

 

Hasan Küçükkurt: “Yalnızca günlük işlerle uğraşmak sürdürülebilir başarı için tuzaktır”

 

Etkinliğin açılışını yapan BASİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Küçükkurt, sivil toplum kuruluşlarının kapasite geliştirme ile yerel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağladığını ifade ederek, “Kurumun sürdürülebilir başarıyı elde etmesi için temel faaliyetlere ek olarak kurumsal kapasitesini de planlı olarak geliştirmesi gerekiyor. Ancak günlük faaliyetlerle uğraşırken kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları unutulabilir, kısa vadede sonuçlar üreten günlük işlerle uğraşmak, uzun vadede bizi asıl hedeflerimize ulaştıracak kurumsal kapasite çalışmalarıyla uğraşmaktan daha cazip gelebilir. Bunun kurumsal gelişim ve sürdürülebilir başarı için bir tuzak olduğunun farkında olmalıyız. Kurumsal kapasite geliştirme bir süreçtir, örgüt var oldukça yapılmalıdır” dedi.

 

Ahmet Hakan Atik: “STK’ların idari ve mali kapasitelerini geliştiren programlar yürütüyoruz”

 

Etkinliğin özel konuk konuşmacısı Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik ise “Avrupa Birliği Başkanlığı olarak Avrupa Birliği Mali Yardımları altında sivil toplum sektörünün lider kuruluşu rolümüz bünyesinde sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarına yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi öncelik alanlarında sivil toplum kuruluşlarına yönelik destek programları geliştiriyoruz. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının kurumsallaşma yönünde idari ve mali kapasitelerini geliştiren Sivil Toplum Destek Programları yürütüyoruz. TÜRKONFED de Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde “Bölgesel İş Ağları” projesi ile bu desteklerden faydalandı. Proje kapsamında bünyesinde bulunan üye federasyonlarının kurumsal kapasitelerini artırmayı hedefledi. Önümüzdeki dönemde yine sivil toplum sektörü altında farklı konularda sivil toplum alanını desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

 

Sivil toplum liderleri panelde buluştu

 

Açılış konuşmalarının ardından “Pandemi Sonrasında Sivil Toplumda Kurumsallaşma Stratejileri” başlıklı bir panel düzenlendi. Gazeteci Ilgaz Gürsoy’un moderatörlüğündeki panelde Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır KaleağasıEtik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güray Karacar ve Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Emre Pınar Kılıç sivil toplumu Türkiye’den ve dünyadan örnekler de vererek, farklı yönleriyle ele aldı.

 

KSS ilkelerinin ipuçları paylaşıldı

 

Etkinliğin üçüncü bölümünde düzenlenen çalıştayın açılışını yapan BASİFED Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Gültekin, iklim krizinin dünyaya maliyetinin yalnızca 2018 yılında 160 trilyon dolar olduğunu hatırlatarak, “Bu rakam sosyal sorumsuzluğumuzun bedelini net bir şekilde ortaya koyuyor. Dünyanın koşulları değişirken, kurumsal sosyal sorumluluğun bir toplumsal kültür haline gelmesini sağlamalıyız” şeklinde konuştu. Gültekin’in konuşmasının ardından Öğrenme Tasarımları Kurucusu Tuğba Çanşalı ve Türkiye Ulusal Ajansı Eğitmeni Selahattin Ciritci tarafından “Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri ve Yönetimi Eğitimi” eğitimi verildi. Çalıştayda ayrıca katılımcılar ile fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Kaleağası, STK'ların demokrasi ve uygarlığın daha iyiye yol alması için önemli bir misyonu üstlendiğini belirtirken; Emre Pınar Kılıç ise pandeminin dijitalleşme ve dijital imkanların kullanımı yönünde önemli bir ivmelenmeye neden olduğunu söyledi. Güray Karacar ise dijitalleşmenin zaman yönetiminde büyük avantaj getirdiğini, kişisel olarak yolda kaybettiği zamanı dijitalleşme sayesinde STK çalışmalarına ayırabildiğini vurguladı.

 

Etkinlik serisi Anadolu’da devam edecek

Bu zamana kadar Samsun ve İstanbul’da düzenlenen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi kapsamında; iş dünyasında kurumsal yönetimi güçlendirme hedefiyle kurumsal kimlik, yönetim kurulu üyesi/genel sekreteri oryantasyonu, kurumsal iş etiği ve ilkeleri, organizasyonel planlama, kurumsal sorumluluk ve organizasyonel performans ölçümüne yönelik çalışmalar yapılıyor. Proje İzmir’in ardından Nevşehir, Kütahya ve Zonguldak’ta düzenlenecek olan çalıştay serisiyle devam edecek.