• info@yerelkalkinmaprojesi.org

İŞ DÜNYASINDA REKABETÇİLİK ÜÇÜZ DÖNÜŞÜM VE KURUMSALLAŞMA İLE SAĞLANACAK

İŞ DÜNYASINDA REKABETÇİLİK ÜÇÜZ DÖNÜŞÜM VE KURUMSALLAŞMA İLE SAĞLANACAK

TÜRKONFED ve CIPE iş birliğinde, iş insanlarının ve iş dünyası derneklerinin sürdürülebilirliği, organizasyon yapısının güçlendirilmesi ve kurumsal yönetim alanında farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin beşinci etkinliği ZAFERSİFED ev sahipliğinde, Kütahya’da düzenlendi. İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, iş dünyasında rekabetçilik için üçüz dönüşüme ve kurumsallaşmaya önem verilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

 

31 Mayıs 2022 / Kütahya – Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) tarafından hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin beşinci etkinliği Kütahya’da yapıldı. Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak’ı kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ZAFERSİFED) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.

 

Feyyaz Ünal: “Yeni ufukları Anadolu’nun ortak aklı ile keşfedeceğiz”

 

TÜRKONFED’in gücünün, Anadolu’nun her köşesinde ülkesi için üreten iş insanlarından geldiğini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, “Ülkemiz için hayalini kurduğumuz ve gerçekleşmesi için izini sürdüğümüz kalkınma hedefleri kapsamında, Anadolu’nun ortak aklının itici güç olduğuna inanıyoruz. İş dünyasında yeni ufukları ortak akıl ile keşfederken, ülkemizin küresel rekabetçilikte ön plana çıkması adına 3D olarak tanımladığımız ‘Üçüz Dönüşüm’ün ayakları; dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüme odaklanıyoruz. İş dünyasını temsil eden her bir şirketimizin de hedeflerimize giden yolda sivil toplum anlayışı, yönetişim kabiliyetleri, etik değerlere ve itibara verdiği önemle adımlarımızı daha güçlü kılacağına inanıyoruz” dedi.

 

Berna Kırcı Aşıroğlu: “Aile şirketlerinde sürdürülebilirlik için kurumsallaşma gerekiyor”

 

Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 95’ini oluşturan aile şirketlerinin toplam istihdamın da yüzde 80’ini sağladığına dikkat çeken TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Berna Kırcı Aşıroğlu, “Aile şirketlerinin nesilden nesile güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmesi için; aile, iş ve ortaklık dinamiklerinden oluşan üç boyutun dikkate alınması gerekiyor. Bu üç boyut üzerinde çalışmaları için emek, kaynak ve zaman ayırmaları şart. Aile şirketlerinin, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak kurumsallaşmasının yanında ailenin de kurumsallaşmasında önemli bir yere sahip “aile kültür ve değerleri, aile konseyi, aile anayasası, devir planlaması, hissedarlık, liyakat” kavramları önemli araçlardan. Kurumsallaşmanın sağlanması, aile anayasasının oluşturulması, etik kuralların belirlenmesi ve kurum kültürünün ailenin ve şirketin tüm bireylerine benimsetilmesi gibi noktaları birleştirdiğimizde sürdürülebilirlik sonucuna ulaşıyoruz.” diye konuştu.

 

Kemal Erol: “Kurumsal yönetim ilkeleri şirketlerin rekabetçiliğini artırıyor”

 

Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemine vurgu yapan TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erol şunları söyledi; “Uluslararası alanda rekabetçi olmak, aileler tarafından ortaya konan değeri gelecek kuşaklara taşımak ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak sorumluluğuna sahip aile şirketleri, kurumsal yönetimi bir kurum kültürü olarak ele almalıdır. Türkiye ekonomisini geliştirmek ve bu gelişimi sürdürülebilir kılmak istiyorsak, aile şirketlerimizin temellerini güçlendirmek ve uluslararası standartlarda bir yönetim ve kontrol yapısına sahip olmalarını sağlamak zorundayız. Aile şirketlerimizin sürdürülebilir bir başarı ile ticari ömürlerini uzatmaları kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirdikleri oranda mümkün. Kurumsal yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri ışığında kendilerini yenileyebilen şirketlerimiz büyümenin önünde çok büyük bir engel olan finansmana erişim sorununu aşacak, rekabetçi bir yapıya kavuşacak ve nitelikli insan kaynağına ulaşabilecektir.”

 

Tuğrul Baran: “Z kuşağı ile birlikte şirketler için kurallar değişiyor”

 

Markaların ve şirketlerin iletişiminin Z kuşağı ile birlikte değişmeye başladığını ifade eden ZAFERSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Baran, “Web 3.0 ve buna bağlı olarak metaverse’ün konuşulduğu, blockchain teknolojisi ile merkeziyetsiz bir yapıya gidilen günümüzde şirketlerin bariyerleri de kalkıyor. Artık şirketlerin tek başlarına değil hedef kitleleri ile birlikte söylemde bulunması gereken bir dönemdeyiz. Bu süreci iş insanları olarak hepimiz çok iyi anlamalıyız. Çünkü yeni kuşağın kuralları, önceki kuşakların bildiği kuralların yalnızca etik çerçevesinde devamı olabilecek gibi görünüyor. Bu dönemde kurallar yeniden yazılıyor” açıklamasında bulundu.

 

İş dünyası performans ölçümü eğitimi aldı

 

Çalıştayın ikinci bölümünde Öğrenme Tasarımları Kurucusu Tuğba Çanşalı tarafından “Kurumsal İş Etiği ve İlkeleri Eğitimi” verildi. Eğitimde, iş etiği konusunda organizasyonun tüm kademelerdeki yönetici ve çalışanlarını bilgilendirmenin ve bilinç düzeyini artırmanın önemine dikkat çekildi. Çalıştayda ayrıca katılımcılar ile fikir alışverişinde bulunuldu.

 

Etkinlik serisi Zonguldak’ta tamamlanacak

 

Bu zamana kadar Samsun, İstanbul ve İzmir ve Nevşehir’de düzenlenen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi kapsamında; iş dünyasında kurumsal yönetimi güçlendirme hedefiyle kurumsal kimlik, yönetim kurulu üyesi/genel sekreteri oryantasyonu, kurumsal iş etiği ve ilkeleri, organizasyonel planlama, kurumsal sorumluluk ve organizasyonel performans ölçümüne yönelik çalışmalar yapılıyor. Proje Kütahya’nın ardından Zonguldak’ta düzenlenecek olan çalıştay ile tamamlanacak.