• info@yerelkalkinmaprojesi.org

Proje kapsamında Türkiye ve Avrupa'da Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim’in mevcut durumu ve KOBİ'lerin neden bu sürece daha fazla kaynak ayırması gerektiği konusunda KOBİ'lerin farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Artan farkındalık seviyesinin, eğitim ve koçluk modülleri aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmaya da destek olması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’deki KOBİ’lerin mevcut farkındalık seviyesinin tespiti gerçekleştirilerek çevrimiçi bir eğitim platformu oluşturulacaktır. Platformda eğitimler aracılığıyla KOBİ’lerin, ÇSY’nin mevcut durumdaki önemini ve neden ÇSY alanında çalışmalar gerçekleştirmeleri gerektiğine dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.