• info@yerelkalkinmaprojesi.org

TÜRKONFED ve CIPE iş birliğinde hayata geçirilen proje dijitalleşmenin çevre üzerindeki etkileri hakkında farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Dijital dönüşümle yaygınlaşan teknolojilerin çevresel sürdürülebilirlik için teşkil ettiği riskleri ve fırsatları ve bunlar hakkında politik farkındalığın oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Türkiye’deki işletmelerinin ulaştığı dijitalleşme düzeyini ve türünü ölçmeyi amaçlayan anket tipi bir araç geliştirilecek, 4 ilde dijitalleşmenin çevre üzerindeki etkilerine dikkat çeken çalıştaylar düzenlenecek, çalıştaylar ve araç aracılığıyla toplanacak veriler çerçevesinde bir politika önerisi raporu hazırlanacaktır.